Doç. Dr. Memiş: Türkiye mor iktisada öncülük etmeli

ahmetbeyler

New member
SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Prof. Dr. İpek İlkkaracan, Doç. Dr. Emel Memiş, ekonomist Hasret Onaran, ekonomist ve müellif Osman Ulagay’ın iştirakiyle ‘Sürdürülebilir Bir Sistem Önerisi: Eşitlikçi Feminist Ekonomi’ aktifliğini düzenledi.


Aktiflikte, geçtiğimiz günlerde yayınlanan TÜSİAD ve BM Kuşaklar Uzunluğu Eşitlik Forumu’nun raporları tahlil edildi. Yeni kalkınma yaklaşımları ile sürdürebilir bir geleceğin inşası için gerekli siyasetler tartışıldı.


Aktifliğin moderatörlüğünü yürüten SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Lideri Gülseren Onanç, Türkiye’de feminist siyasetlerin hayata geçmesi gerektiğini söylemiş oldu.


Feminist iktisat bakış açısı nedir?


Aktiflikte konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İpek İlkkaracan, feminist iktisat bakış açısından ekonomiyi şöyle anlattı:

“Ekolojik dengelerin kendilerini bir daha ürettiği, bir daha üretimin fazlaca ağır olduğu bir alt katman olarak tabiat ananın olduğu, onun üstünde hane içi ve jenerasyonlar ötesi işgücünün, emeğin ve toplumsal altyapının bir daha üretildiği bir üretim alanı var. İkisi de kıymetli üretim katmanları. Lakin bunlar sağlıklı bir biçimde birbiri üzerine konuşlandıktan ve işlemeye başladıktan daha sonra piyasa üretimi ve onun üzerinde konuşlanan finans bölümleri mümkün hale geliyorlar. Feministlerin çalıştığı bakım iktisadı yani mor iktisat ve etraf iktisatçıların çalıştığı yeşil iktisat bu alt iki alanın görünürlüğünü ortaya çıkarmaya çalışan, görünürlüğünün ötesinde de klasik manada asıl iktisat dediğimiz iktisatla olan karşılıklı bağlantılarını ve katkılarını daha görünür hale kılmaya çalışan ekonomik çalışma alanları.”

‘Kovid-19 hane içi üretime talebi çoğalttı’


Tam vakitli işlerde çalışan bayanların yüzde 60’ının vakit yoksulluğu riskini göze alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İpek İlkkaracan, pandemiyle eşitsizliklerin global boyutta ve tıpta arttığını, Kovid-19’un hane içi üretime talebi çoğalttığını belirtti.


Mayıs 2020’de yaptıkları bir araştırmadan bahseden Prof. Dr. İpek İlkkaracan, bayanlarda ortalama günde 1.5 saat fiyatsız çalışmada artış olduğunu, erkekler ve bayanlar içindeki saat farkının 6 saate çıktığını lisana getirdi.


Ayrıyeten Prof. Dr. İpek İlkkaracan bakım iktisadına yatırım yapmanın ekonomik getirilerini şu biçimde özetledi:

“Sosyal hizmetlere yapılan yatırımlar, başka kesimlere nazaran önemli ölçüde istihdam yaratma kapasitesine sahip ve bunlar daha epey bayanların istihdam edildiği bölümler olduğu için bayan emeğine talep artışı sağlar. Yatırımlar bu manada toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme potansiyeline sahip. Bunun yanı sıra hem işgücüne iştiraki artırma birebir vakitte tek kazananlı hanelerden, ikili kazananlı hanelere geçişi sağlayarak yoksulluğu azaltır.”

‘Adil ve sürdürülebilir kalkınma bakım emeği farklarının ortadan kaldırılmasını gerektiriyor’


Greenwich Üniversitesi’nden ekonomist Hasret Onaran ise konuşmasında “Toplumsal altyapının uzun vadeli olumlu tesirini ve yatırım karakterini anlamak, maliye ve sanayi siyasetlerinin geliştirilmesi açısından da bu harcamaların nasıl finanse edileceği fazlaca değerli. Toplumsal altyapı harcamaları hem artan oranlı gelir ve servet vergileriyle tıpkı vakitte kamu borçlanmasıyla finanse edilebilir. Adil ve sürdürülebilir kalkınma, hem yeşil fizikî birebir vakitte mor toplumsal altyapı alanında kamu yatırımlarını, adil fiyat ve çalışma şartlarını, çalışma müddetinde kısalmayı ve cinsiyetçi fiyat, istihdam ve bakım emeği farklarının ortadan kaldırılmasını gerektiriyor” tabirlerini kullandı.


‘Neoliberal yaklaşımın pandemi episodu güya insanlığı suçüstü yakaladı’


Ekonomist ve muharrir Osman Ulagay ise konuşmasında, “Türkiye’de iktisadın tüm prensiplerinin zıddı uygulanıyor. Neoliberal yaklaşımın pandemi episodu güya insanlığı suçüstü yakaladı. Dünyanın bir hayli şeyin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. hayatın bütün alanlarında farklı bir dünyaya geçmek artık kaçınılmaz. Beşerler değişime daha yatkın hale geldiler” dedi.


‘Şimdi iklim iktisadı ve mor iktisadın tam vakti, Türkiye mor iktisada öncülük etmeli’


Renkli ekonomik modelin demokrasiye de hizmet ettiğini söyleyen Doç. Dr. Emel Memiş, “Şimdi iklim iktisadı ve mor iktisadın tam vakti. Mor iktisat teriminin sahibi olarak Türkiye bu hususa öncülük etmeli. Adil ve sürdürülebilir dünya için harekete geçmeliyiz. Yeni bir toplumsal kontrat yapılması gerekiyor. Radikal addedilen ekonomik teklifler, bugün milletlerarası kurumlar tarafınca lisana getiriliyor” dedi.
 
Üst