Osmanlıca ASR ne demek ?

Kurnazlik

Global Mod
Global Mod
Osmanlca ASR Ne Demek?

Osmanlca ASR, Osmanlca'da "Ahkam- Sitte ve Riyaz- Sitte" anlamna gelmektedir. Ahkam- Sitte ve Riyaz- Sitte, Osmanl Imparatorlugu'nun kurallarnn ve geleneklerinin bir koleksiyonudur. Bu topluluk, daha cok Islam hukukunun temel ilkeleri olan fkh, usul, hanefi mezhebi, ser'i ve ahlaki kurallar icerir.

Ahkam- Sitte, Islam alimleri tarafndan Islam oncesi ve Islamiyet'ten onceki doneme ait onemli konularda kurulmustur. Bunlar arasnda, Islamiyet'ten onceki Arap topluluklarnn kultur ve gelenekleri, Islamiyet'ten onceki Arap tarihi ve Islamiyet'ten onceki caglarn kurallar vardr. Ahkam- Sitte, Islami kurallarn ozunu icerir, ancak cok sayda ozel kural da icerir.

Riyaz- Sitte ise, Islamiyet'ten onceki Arap topluluklarnn kultur ve gelenekleri ile Islamiyet'ten sonra gelisen Islami kurallar arasndaki farkllklar gosterir. Riyaz- Sitte, Islamiyet'ten onceki caglarn kurallarnn gunumuz Islami hukuk kurallaryla nasl iliskili oldugunu gostermek icin kullanlr.

Ahkam- Sitte ve Riyaz- Sitte, Osmanl ulkesinin ikinci ve ucuncu yuzyllar arasnda kullanlan kurallardr. Osmanl Imparatorlugu'nun olusumu, Islamiyet'ten onceki donemde gelisen kurallarn temelini olusturur. Ahkam- Sitte ve Riyaz- Sitte, Osmanl Imparatorlugu'nun hukukunun ve geleneklerinin temelini olusturmaktadr.

Ahkam- Sitte ve Riyaz- Sitte, gunumuzde de Osmanl Imparatorlugu'nun hukuk kurallarnn temelini olusturmaktadr. Osmanlca'da bu kurallar ogrenmek, Osmanl hukukunun temel kavramlarn anlamak icin cok onemlidir. Osmanlca'da Ahkam- Sitte ve Riyaz- Sitte kavramlarnn anlaslmas, Osmanl Imparatorlugu'nun hukukunu ve geleneklerini anlamak icin cok onemlidir.
 
Üst