Yargıtay’dan işyeri tabibi sonucu: Kontrat, ortak sıhhat ünitesine geçileceği için feshedilemez

ahmetbeyler

New member
İşyeri hekimi olarak çalışan K.Y’nin iş sözleşmesi, ‘işyerindeki is sıhhati ve güvenliği hizmetlerinin ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alınmasına karar verilmesi’ sebebiyle feshedildi.


İş Mahkemesi’nin yolunu tutan Dr. Y., feshin geçersiz olduğunu öne sürdü. Mahkeme; davacı sağlık çalışanının yeterliliğe sahip olmadığını gösterir nitelikte kanıt sunulmadığı sebebi öne sürülerek feshin geçersizliğine ve davacının ise iadesine karar verdi.


Davalı şirket, karara karşı istinaf yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı patronun sıhhat misyonunun ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alma tarafında karar aldığı ve bu karar doğrultusunda da işinin niteliği gereği iş yerinin farklı bir kısmında istihdamı da fiilen mümkün olmayan davacının, is akdinin geçerli niçinle feshedildiğine hükmetti. Davalı bu defa sonucu temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.


Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; işyeri tabibinin feshini yasaya alışılmamış buldu. Kararda şöyleki denildi:

“Başvuru konusu uyuşmazlıklarda, İşverence kanundaki açık düzenlemenin bilakis bir karar alınması kelam konusudur. Patronun işyerinde birebir hizmeti sürdürmekte olan personelleri mevcut iken ‘ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alacağı nedeni öne sürülerek mevcut işyeri doktoru, hemşire ve sıhhat vazifelilerinin is mukavelesini feshetmesi’ kanun kararı gereği mümkün değildir. Kanunda, patrona işyerinde işyeri tabibi ile sıhhat vazifelileri çalışmaya devam etmek veya ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet almak konusunda bir seçim hakkı tanınmamış olup, bilakis, işyerinde is güvenliği uzmanı, işyeri doktoru yahut başka sıhhat işçisinin bulunmaması halinde ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınması imkanı öngörülmüştür. bu biçimdece patronun işletmesel karar alma serbestisi bir manada kanun ile sonlandırılmıştır. Bu niçinle kanunun açık kararı hisözüne alınan bir karar kararında, ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınacağı öne sürülen sebebi ile işyerinde çalışmakta olan işyeri doktoru, hemşire ve öbür sıhhat çalışanının iş mukavelesinin feshi, geçerli niçine dayalı bir fesih değildir.”
 
Üst